Loading...

Sofinanciranje projektov

Sofinanciranje projektov

EKP sklad za regionalni razvojOperacija »E-poslovanje FUKS orodjarna za širitev na nove trge« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:
elektronska izmenjava med partnerji
digitalizacija nastopov na sejmih
spletne strani za tuje trge
spletne trgovine
krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

V okviru javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«, smo uspešno kandidirali z oddano prijavo in pridobili sofinanciranje izvedbe predlaganega projekta. Javni razpis »E-POSLOVANJE 2019-2022«, izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) in sicer v okviru evropske kohezijske politike v Sloveniji. 

Na razpis se je naše podjetje prijavilo s projektom: "E-poslovanje FUKS orodjarna za širitev na nove trge". Prijava je bila uspešna in za izvedbo projekta bomo prejeli sofinanciranje v višini 30.000,00 EUR.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.
Projekt se bo predvidoma izvajal do 30.08.2022.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.